Browse By

Monthly Archives: November 2016

An cư phải bền vững sau di dời

Các khu nhà ổ chuột trên kênh rạch hầu như ở TP châu Á nào cũng có. Các TP như Mumbai, Manila, Bangkok, PhnomPenh… đã có nhiều chương trình di dời, tái định cư, trong số đó có cả thành công và thất bại. Những