Browse By

Category Archives: Phong thuỷ theo năm sinh

Nữ sinh năm 1988 hợp hướng nào? Khắc hướng nào?

Sinh năm 1988 là tuổi mậu thìn(tuổi rồng) thuộc mạng mộc, mộc là cây xanh vì thế nó hợp với nước nhé. Vậy hướng nào là hướng biểu tượng dành cho nước đây. Mời đọc bên dưới nhé. Hướng tốt theo Bát trạch: Hướng chánh Đông (Chấn): Được